Polityka prywatności Simply everything

 

Ochrona prywatności jest dla mnie priorytetem. Znajdziecie tutaj zasady dotyczące przetwarzania waszych danych osobowych zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

DEFINICJE

• Administrator – właściciel bloga, Katarzyna Cybula, zamieszkała w Gdańsku. Kontakt mailowy: kontakt@simplyeverything.pl
• Blog – blog dostępny pod adresem simplyeverything.pl, na platformie WordPress, domena i hosting: AttHost.
• Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.
• Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

DANE OSOBOWE

• Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Blogu, takich jak formularz zapisu na newsletter oraz konsultacje indywidualne.
• Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
• Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera oraz ofert handlowych.
• Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na indywidualne konsultacje przetwarzane są dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.
• Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
• Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
• Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
• Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
• Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
o prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
o prawo do przenoszenia danych,
o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
• Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
• Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
o Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera.

PLIKI COOKIES

• Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
• Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga.
• Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Bloga przez Użytkownika może być utrudnione.
• Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

SYSTEM KOMENTARZY

• Blog korzysta zewnętrznego systemu komentarzy Disqus.
• Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Disqus zgodnie z jego polityką prywatności.
• Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Disqus.
• Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Disqus.
• Aby dodać komentarz na blogu musisz utworzyć swoje konto w aplikacji Disqus lub wybrać opcję “Wolę pisać jako gość”. W obu przypadkach akceptujesz regulamin Disqusa. Twoje Dane (w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza) zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

INNE TECHNOLOGIE

• Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Bloga:
o Facebook (przyciski Lubię to! i Udostępnij oraz komentarze) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych oraz umożliwienia dzielenia się działaniami w innych witrynach ze znajomymi na Facebooku,
o Google Analitycs i Google AdSense, Google Search Console – w celu analizy statystyk Bloga, i w celach marketingowych.

LOGI SERWERA

• Korzystanie z Bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Blog.
• Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
• Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
• Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Bloga i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
• Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.