Jak na maturze pomóc nam mogą “Oblicza geografii 3”?

Zdanie matury podstawowej z geografii nie jest niczym ciężkim. Problem zaczyna się dopiero przy okazji rozszerzenia. Jest one bardzo często wymagane na studiach o profilu inżynierskim. Wiele uczniów skarży się, że mało jest podręczników, które przygotowałyby ich do matury rozszerzonej z geografii. Na rynku przeważa zdecydowanie zakres podstawowy. W takich przypadkach nieocenione są “Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/oblicza-geografii-3-podrecznik-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-marcin-switoniak-p-1540744.html).

Co znajdziemy w podręczniku?

Zakres rozszerzony znacznie różni się od podstawowego. Dochodzi tu mnóstwo pojęć z geografii fizycznej, wiedzy na temat lokalnej gospodarki oraz obliczeń geodezyjnych. Pojawia się również mnóstwo zagadnień na temat geologiczne. “Oblicza geografii 3” uwzględniają to wszystko w obrębie trzech podręczników. Do nauki maturalnej mogą przydać się również dwa wcześniejsze podręczniki z klasy 1 i 2.

Podręcznik Marcina Świtoniaka, Romana Malarza i Tomasza Karasiewicza dobrze sprawdza się pod względem merytorycznym. Można potraktować go jako książkę popularnonaukową, którą po prostu świetnie się czyta. Tekst uzupełniany jest tu licznymi grafikami w postaci wykresów, infografik i tabel. Dzięki temu uczeń nie nudzi się w trakcie lektury i pozwala mu to usystematyzować wiedzę.

Praktycznie przygotowanie do lekcji i matury

Podręcznik nie jest jedynie bezmyślnym uczeniem się zadań maturalnych. Wiedza uzyskana na lekcjach ma się też przydać w życiu i na przyszłych studiach. Marcin Świtoniak, Romana Malarz i Tomasz Karasiewicz pamiętają jednak, że matura to również powtarzanie podobnych ćwiczeń. Na końcu każdego rozdziału można znaleźć zadania, które przypominają te maturalne. Autorzy wskazują również metodologię ich rozwiązywania. Podręcznik jest również pełen map różnego rodzaju, na których często opiera się matura. Można na nich uczyć się poprawnego czytania legendy, wyliczania azymutów lub obliczania surowców na danym terenie. “Oblicza geografii 3” przy regularnej pracy powinny w pełni wystarczyć do zdania matury.