Jak na maturze pomóc nam mogą “Oblicza geografii 3”?

Zdanie matury podstawowej z geografii nie jest niczym ciężkim. Problem zaczyna się dopiero przy okazji rozszerzenia. Jest one bardzo często wymagane na studiach o profilu inżynierskim. Wiele uczniów skarży się, że mało jest podręczników, które przygotowałyby ich do matury rozszerzonej z geografii. Na rynku przeważa zdecydowanie zakres podstawowy. W takich przypadkach nieocenione są “Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/oblicza-geografii-3-podrecznik-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-marcin-switoniak-p-1540744.html).

Co znajdziemy w podręczniku?

Zakres rozszerzony znacznie różni się od podstawowego. Dochodzi tu mnóstwo pojęć z geografii fizycznej, wiedzy na temat lokalnej gospodarki oraz obliczeń geodezyjnych. Pojawia się również mnóstwo zagadnień na temat geologiczne. “Oblicza geografii 3” uwzględniają to wszystko w obrębie trzech podręczników. Do nauki maturalnej mogą przydać się również dwa wcześniejsze podręczniki z klasy 1 i 2.

Podręcznik Marcina Świtoniaka, Romana Malarza i Tomasza Karasiewicza dobrze sprawdza się pod względem merytorycznym. Można potraktować go jako książkę popularnonaukową, którą po prostu świetnie się czyta. Tekst uzupełniany jest tu licznymi grafikami w postaci wykresów, infografik i tabel. Dzięki temu uczeń nie nudzi się w trakcie lektury i pozwala mu to usystematyzować wiedzę.

Praktycznie przygotowanie do lekcji i matury

Podręcznik nie jest jedynie bezmyślnym uczeniem się zadań maturalnych. Wiedza uzyskana na lekcjach ma się też przydać w życiu i na przyszłych studiach. Marcin Świtoniak, Romana Malarz i Tomasz Karasiewicz pamiętają jednak, że matura to również powtarzanie podobnych ćwiczeń. Na końcu każdego rozdziału można znaleźć zadania, które przypominają te maturalne. Autorzy wskazują również metodologię ich rozwiązywania. Podręcznik jest również pełen map różnego rodzaju, na których często opiera się matura. Można na nich uczyć się poprawnego czytania legendy, wyliczania azymutów lub obliczania surowców na danym terenie. “Oblicza geografii 3” przy regularnej pracy powinny w pełni wystarczyć do zdania matury.

 

Dlaczego warto rozszerzać geografię?

Geografia to jeden z najczęściej rozszerzanych przedmiotów na maturze. Zainteresowanie tą dziedziną jest niezwykle duże, co przekłada się na jej popularność i wysoki poziom trudności. Wiele szkół średnich decyduje się na wybór geografii jako głównego rozszerzenia na danych profilach. Jakie są jednak korzyści z jej uwzględnienia podczas matury i dlaczego przyda się ona w przyszłości?

Geografia, a studia

Geografia, w zależności od dodatkowych, rozszerzanych przedmiotów, daje wiele przyszłościowych perspektyw. Jej wybór w połączeniu z językiem polskim czy angielskim umożliwia rekrutację na studia filozoficzne i dziennikarstwo. WOS, historia oraz geografia są natomiast przepustką na studia politologiczne i prawnicze. Ciekawe rozwiązania oferują nauki ścisłe, po których można wybrać się na inżynierię, ekonomię, architekturę, a także urbanistykę. Wszystkie te dziedziny są wysoce cenione i potrzebne na rynku pracy. Z tego powodu geografia jest wyznacznikiem dostania się na uniwersytety lub uczelnie, a dodatkowo jej nauka jest niezwykle prosta i przyjemna.

Informacje o świecie i jego zasadach

Oprócz przyczyn związanych z obraniem dalszej drogi kariery zawodowej geografia jest również najlepszym sposobem na poszerzanie wiedzy o świecie i obowiązujących w nim prawach. Wszelkie dziedziny wchodzące w jej skład tłumaczą występujące zjawiska i pozwalają przewidywać ich zmienność. Właśnie dlatego nauka ta zachwyca wielu uczniów, fascynujących się wszechświatem, powierzchnią Ziemi, krajobrazem, społeczeństwem czy gospodarką. 

Przystępna wiedza

Geografia jest przedmiotem, który pozwala rozwijać się zawodowo i zdobywać potrzebną wiedzę o świecie. Ponadto jej nauka to przyjemny sposób na spędzanie czasu i rozwijanie własnych zainteresowań. Rozszerzanie geografii nie jest obecnie żadnym problemem, gdyż istnieje wiele źródeł pozyskiwania informacji na temat znajdujących się w niej zagadnień. Przykładem są podręczniki szkolne, które precyzyjnie przedstawiają tematy i skupiają się na wiadomościach branych pod uwagę podczas matury. Takim rozwiązaniem są Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl. W podręczniku tym umieszczono ciekawe grafiki, a także ćwiczenia przygotowujące do egzaminu. Dzięki dokładnemu opisywaniu zjawisk ich nauka jest łatwa i efektywna. Oprócz tego uczniowie mogą wyposażyć się w karty pracy, opracowania, a także mogą korzystać ze źródeł internetowych. Dziedzina ta stanowi ważny element w tworzeniu własnej przyszłości, dlatego warto zastanowić się nad jej rozszerzaniem.

 

Praktycznie przygotowanie do lekcji i matury

Kolejny podręcznik z serii "Oblicza Geografii"!

"Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe" to kolejny podręcznik z serii "Oblicza geografii", którą wydaje Nowa Era. Publikacja ta, której treść została opracowana przez znaną i cenioną grupę autorów takich, jak: Marek Więckowski, Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz oraz Tomasz Karasiewicz, ułatwi wszystkim uczniom naukę do egzaminu maturalnego. Podręcznik został wydany w 2021 roku i jest zgodny z nową podstawą programową.

Łatwa i przyjemna nauka geografii!

Dzięki temu podręcznikowi, wszyscy uczniowie, którzy przygotowują się do zdania egzaminu maturalnego z geografii, będą mogli uczyć się do niego w ciekawy i przyjemny sposób. Możliwe jest to dzięki sekcjom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe, które pomogą maturzystom wyćwiczyć ich umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Ogromną zaletą tego podręcznika jest również to, iż posiada on sekcje Podsumowanie, dzięki której młodzież będzie mogła powtórzyć oraz utrwalić materiał z lekcji przed sprawdzianami lub kartkówkami. Z kolei duża liczba kolorowych i interesujących: rysunków, infografik, wykresów oraz fotografii, z pewnością pomoże uczniom w zrozumieniu wszystkich zawartych w książce informacji.

Nowoczesne oraz holistyczne podejście do nauki!

Celem założonego w 1992 roku Wydawnictwa Nowa Era, było od zawsze nauczanie uczniów w polskich szkoła w sposób: nowoczesny, holistyczny oraz wieloaspektowy. Dzięki ciężkiej pracy tej założonej przez Mariusza Kopera firmy, cel ten został zrealizowany. Wysoka jakość materiałów wydawanych przez Nową Erę, została doceniona zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli w całej Polsce. Wydawnictwo zajmuje się głównie publikowaniem: podręczników szkolnych, zeszytów ćwiczeń oraz poradników dla nauczycieli.